İçeriğe geç
Ana sayfa » Ankara Huzurevleri » Yaşlı Haklarının AB Standartlarına Yükseltilmesi Projesi

Yaşlı Haklarının AB Standartlarına Yükseltilmesi Projesi

  Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir.

  Program, Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkân sağlayacak birçok farklı alanda, 200’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne kadar gerçeklesen ilk üç ayağında diyalog projelerine 31.6 milyon Avro destek sağlanmıştır.

  İki yıllık dönemler halinde uygulanan Program kapsamında, AB ve Türkiye sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi için öncelikli alanlar belirlenmektedir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği üye ülkelerine açık hibe programı, belirlenen alanlarda faal sivil toplum kuruluşlarına AB üyesi bir ülkeden, aynı alanda faaliyet gösteren bir ortakla bir araya gelmeleri ve birlikte proje geliştirip uygulamalarına zemin oluşturmaktadır. Projemiz Sivil Toplum Diyaloğunun 3. döneminde (2014 – 2015) Siyasi Kriterler başlığı altında yer almaktadır. Projemiz ile yenilikçi metotlar geliştirilerek (gündüz bakımı, süreli bakım, sosyal faaliyetler, gençlerle entegrasyon vb), yaşlılara yönelik nitelikli alternatif bakım ve destek hizmetleri oluşturulacaktır. Buna bağlı olarak, proje amaçlarımıza uygun olarak kurulacak merkezde AB standartlarında hizmet verebilmek adına araştırma ve analiz yapılması, AB’deki iyi uygulamaların incelenerek bu uygulamaların ülkemizde ve bölgede yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca yaşlı bakım hizmetinin yanı sıra yaşlı hakları konusunda da deneyimlerimizi artırmak ve merkezde ve çeşitli platformlarda yaşlılarımız ve aileleriyle paylaşılması öngörülmüştür. Günümüzde yaşlı nüfus oranı, ülkemiz tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış durumdadır. Türkiye’de; yaşlı olarak nitelendirilen 65 yaş üstü kişilerin genel nüfusa oranı 1935 yılında %3,9, 1990 yılında % 4,3 iken 2011 yılında % 7,34’ e yükselmiş, 2050 yılında ise %17,5’i bulması beklenmektedir. Projenin gerçekleşeceği Ankara’da ise TÜİK 2012 verilerine göre 4.965.542 kişilik nüfusun %7’si yaşlılardan oluşmaktadır.Proje Faaliyetlerimizin ana hedefi; teklif çağrısı rehberinde belirtilen alt konulardan sosyal olarak korunmaya muhtaç kişiler arasında gösterilen “yaşlıları” ele almaktadır. Türkiye’de bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar ile sosyal desteğe ihtiyacı olan yaşlılara yönelik hizmetlerin ve tüm yaşlıların haklarının geliştirilerek, bu alanların siyasi düzeyde AB politikaları ile uyumlaştırılması, AB ülkelerindeki iyi uygulamaların ülkemize getirilmesi ve ilgili STK’lar arasındaki uzun dönemli işbirliklerinin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda alanında uzman Avrupalı STK’lar ile ortaklıklar kurulmuştur. Ortaklarımız İtalya ve İspanya’da çalışmalarını yürütmektedirler. Ortaklarımız projemizin tasarım aşamasında fikirlerini ortaya koyduğu gibi, uygulama aşamasında da doğrudan bu projeden sorumlu olacaktır. Ayrıca ortaklarımız aracılığıyla yaşlılarla ilgili belirtilen alanlarda faaliyet gösteren başta Almanya olmak üzere en iyi uygulamaların bulunduğu ülkelerden STK’lar ile de temasa geçilerek işbirlikleri oluşturulacak ve sürdürülebilir ağlar kurulacaktır. Projenin uygulanması süresince ve sonrasında ise ülkemizde yaşlılarla ilgili çalışan en üst düzeydeki kamu kurumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olunacaktır.

  Projemizin hedefleri:

  1. Yaşlılarla ilgili ülkemizde siyasi reformların gelişmesine katkı sağlamak

  2.Türkiye ve AB üyesi ülkelerde yaşlılar, yaşlı hakları ve bakımıyla ilgili hizmetlerde ve alanlarda faaliyet gösteren STK’lar arasında uzun dönemli bağ ve ortaklıklar kurulması

  3. Türkiye’de yaşlı haklarının ve bakım hizmetlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıdır.

  Projemizin Ana Faaliyetleri:

  Projemiz kapsamında amaçlarımıza uygun olarak; İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye’de yaşlı hakları ve bakım servisleri ile ilgili kurumlara gözlem ve araştırma ziyaretleri düzenlenecektir. Bu ziyaretler sayesinde Yaşlı hakları ve yaşlı bakım servisleri ile ilgili uygulamalar yerlerinde görülecektir ve proje kapsamında belirlenmiş ülkeler Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye arasında bu uygulamaların karşılaştırmasının yapılması sağlanacaktır.

  Yine aynı amaçla İtalya, İspanya ve Türkiye’de bu ülkelerdeki yaşlı hakları ve yaşlı bakım servislerinin daha ayrıntılı incelenmesi için, bu üç farklı ülkede toplamda beş ay sürecek araştırma çalışmaları yapılacaktır. Araştırma sonucunda İtalya ve İspanya gibi AB ülkelerinde uygulamada olan yaşlı hakları ile yaşlı bakım servisleri hakkında bilgi toplanması amaçlanmaktadır. Aynı kapsamda Türkiye’de de yapılacak olan araştırma ile projenin sonunda farklı ülkeler ve farklı uygulamalar arasında karşılaştırmalı bir analiz çalışması yapılacak ve elde edilen bulgular bir kitap olarak toplanacaktır. Araştırma çalışmaları ve gözlem ziyaretleri sonucunda elde edilen bilgiler ile Türkiye’de yaşlı hakları ve AB Standartlarında yaşlı bakım servisleri hakkında bilinç yaratılma çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

  Elde edilen bu değerli bilgi birikimlerini huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde daha iyi hizmet verebilmek ve ülke çapında örnek bir kuruluş olarak kullanmayı hedefliyoruz.