İçeriğe geç
Ana sayfa » Ankara Huzurevleri » Demans

Demans

  Demans, bir hastalık sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar. öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kişilik gibi beyin fonksiyonlarının bozulması ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir.

  Ailenin fark edebileceği ilk işaretler yakın zamanda olmuş olayları hatırlamada yaşanan problemler ve rutin, alışıldık işleri yapmada görülen zorluklardır.

  Kişi ayrıca;

  • kafa karışıklığı,
  • kişilik değişiklikleri,
  • davranış değişiklikleri,
  • karar verme sorunları,
  • kelimeleri bulmada zorluk çekme,
  • düşüncelerini toparlayamama
  • yönleri takip edememe

  gibi sorunlar yaşayabilir. Alzheimer hastalığı demans’ın en sık olan sebebidir.

  Şu an dünyadaki 18 milyon demanslı hastanın %66’sı gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır.

  Demans İlk Evre:

  Demansın erken evresinde hafif derece unutkanlıklar dışında fazla bir belirti bulunmayabilir. Bu yüzden hasta yakınları bu durumu fark edemeyebilir. Hastada içe kapanma, huzursuzluk, uyku düzensizliği görülebilmektedir.

  Demans Orta Evre:

  Orta evrede ise unutkanlıklar artmaya başlamaktadır. Hasta yakınları genellikle bu evredeyken durumu fark ederler. Bellek bozukluğu nedeniyle, oryantasyon (yer-yön) bozuklukları, çevresini tanıyamama, işlevsellikte bozulmalar görülmektedir. Erken evrede görülen duygu durumları, bu evrede yerini agresyona bırakmaktadır.

  Demans İleri Evre:

  İleri evrede ise işlevsellik neredeyse tamamını yitirmektedir. Artık kişi, bakıma muhtaç duruma gelmektedir. Bellek işlevini yitirmiş olduğu için, konuşmakta, yürümekte, yemek yemekte güçlük çekmekte, inkontinans (idrar kaçırma) durumları görülebilir. Demansa yol açan hastalıklar arasında en sık görülen Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer, demansların yaklaşık %60-65’ini oluşturmaktadır.

  Şuan huzurevleri, bakımevleri ve bakım merkezleri alanında, faaliyete açmış olduğumuz Yörtürk Huzurevi Bakımevi Ankara özellikle Alzheimer ve Demans hastalarına yönelik çalışmaktadır.

  Yörtürk Huzurevi Yaşlı Bakım Evi Ankara